Categorieën

Disclaimer
Deze disclaimer en het privacy statement zijn van toepassing op de door Atelier Soed Idee geëxploiteerde website, www.soedidee.nl, en emailverkeer.

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Atelier Soed Idee geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.
Atelier Soed Idee is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website en het behoort tot jouw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.

De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik. Ook aanvaardt Atelier Soed Idee geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s welke je via deze site kunt bereiken.

Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen,
te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van Atelier Soed Idee. Het is toegestaan informatie voor persoonlijk gebruik te downloaden en/of te printen.

Atelier Soed Idee is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, en het behoort tot jouw verantwoordelijkheid om deze middelen en eventuele bijlagen hierop te scannen of anderszins te controleren.
Aanmelden Nieuwsbrief
Van 4 tot en met 12 juli is Soed idee GESLOTEN
in verband met een korte Werkvakantie!
Er kunnen geen bestellingen geplaatst worden
en mail en telefoon worden niet beantwoord.
Bedankt voor uw begrip!