info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Privacy Statement

Privacy Statement

De website is eigendom van en wordt beheerd door Atelier Soed Idee.
Atelier Soed Idee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website een klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming wordt behandeld.
 

 

Rechten betrokkenen
Je hebt het recht te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren, beperken, aan te vullen, af te schermen, te verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Tevens kun je eventueel gegeven toestemming ook weer intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kun je doen door een email te zenden aan info@soedidee.nl.Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. (Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).
 

Beveiliging
Atelier Soed Idee draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies, misbruik en andere onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via  info@soedidee.nl.

Verwerking persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website wordt het gebruikte IP adres, het besturingssysteem en gebruikte internetbrowser verstrekt. Dit ter beveiliging van websitebezoekers en de website. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die je actief aan AtelierSoed Idee verstrekt.
 
Atelier Soed Idee gebruikt jouw gegevens als klant voor de volgende doeleinden:

 

 • Persoonsgegevens die je actief verwerkt verstrekt per e-mail of door het invullen van het contactformulier. Atelier Soed Idee vraagt je om naam en e-mailadres (Hiermee verleen je aan ons toestemming om over het betreffende onderwerp contact op te nemen of wellicht uitvoering te geven aan een bestaande overeenkomst ).
 • Ook kun je contact opnemen via een bericht op sociale media, iets delen, ergens op reageren of leuk vinden. Jouw profiel is voor ons zichtbaar (toestemming).
 • Het bestellen en leveren van jouw producten (uitvoering van een overeenkomst). Het gaat dan om jouw naam, adresgegevens, email, telefoonnummer en betaalgegevens. De NAW gegevens worden ook aan de betreffende leverancier verstrekt om ervoor te zorgen dat het product bij het door jouw opgegeven adres aan komt. Ook zullen deze gegevens bekend zijn bij de bedrijven die de betreffende betaalmethodes aanbieden.
 • Bij het bestellen van het product kunnen ingevulde gegevens in een account worden opgeslagen (toestemming). Aan dit account is een puntensysteem gekoppeld. Je kunt ook een bestelling plaatsen zonder dat gegevens in een account worden opgeslagen. Voor je account is een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.
 • Ook zullen de gegevens worden gebruikt om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn (uitvoering van een overeenkomst). Het gaat dan om service, herroeping, garantie en de afwikkeling van een klacht.
 • Het verzenden van nieuwsbrieven bij aanmelding met naam en emailadres hiervoor (toestemming).
 • Het verzenden van nieuwsbrieven aan bestaande klanten (dit is in het kader van direct marketing gerechtvaardigd).
 • Bij een actie of prijsvraag zal je jouw naam en adresgegevens, email en telefoonnummer achter moeten laten (toestemming). Zo kan Atelier Soed Idee contact met je opnemen.
 • Het verbeteren van de website en dienstverlening van Atelier Soed Idee (uitvoering overeenkomst en bedrijfsbelang.
 • Het eventueel verstrekken van naam, adres en betaalgegevens aan derden voor de boekhouding (uitvoering overeenkomst en wettelijke verplichtingen).
 • Bij achteraf betalen kan jouw kredietwaardigheid worden getoetst. Dit kan worden uitgevoerd door een externe partij. Wij zullen de benodigde gegevens hiervoor aan deze partij verstrekken. (uitvoering overeenkomst, gerechtvaardigd bedrijfsbelang en wettelijke verplichtingen).

 

Je dient je er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en email en betaalgegevens kunnen wij niet met jou in contact treden en de bestelling niet kunnen voltooien. 

Tevens zullen wij klantgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan Atelier Soed Idee een verzoek doet voor een (fraude)onderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal Atelier Soed Idee hieraan meewerken.

 

Atelier Soed Idee heeft ook contact met leveranciers. Atelier Soed Idee heeft van deze leveranciers de bedrijfsnaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres en naam, e-mailadres en telefoonnummer van de betreffende contactpersoon. Deze persoonsgegevens zijn rechtmatig verkregen door toestemming die expliciet is gegeven of de uitvoering van de overeenkomst die met de betreffende leverancier is gesloten.

 

Om facturen te voldoen aan de leveranciers verstrekt de leverancier aan Atelier Soed Idee een factuur met daarop de bedrijfsnaam, adresgegevens, KvK-nummer, BTW-nummer en bankgegevens, dit op basis van de overeenkomst en wettelijke verplichtingen die hiertoe bestaan.

Delen van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen Atelier Soed Idee en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Atelier Soed Idee worden toegezien op de naleving daarvan. Atelier Soed Idee werkt met de volgende partijen samen: emailpartij, nieuwsbriefpartij, webshopoplossing inclusief hosting en support.

Atelier Soed Idee werkt met de volgende partijen samen:


Gmail
Wij gebruiken Gmail als partij om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met jou kunnen komen. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens dient te worden gewaarborgd door een modelcontract, waar een gelijkwaardig beschermingsniveau als in Europa moet worden opgenomen.Mailerlite
Mailerlite gebruiken wij enkel voor het verzenden van een nieuwsbrief. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens dient te worden gewaarborgd door een modelcontract, waar een gelijkwaardig beschermingsniveau als in Europa moet worden opgenomen.


CCV
CCV is de partij die voor Atelier Soed Idee een webshop oplossing inclusief hosting en support biedt. Ook betaling op de webshop wordt via deze partij geregeld.


PostNL
Mocht je een bestelling in de webshop hebben geplaatst dan zal deze door PostNL worden bezorgd middels een standaardlevering. Zij zijn zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk.

Moneybird
Voor de boekhouding van Atelier Soed idee wordt gebruik gemaakt van het boekhoudprogramma Moneybird. 


 

Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische ruimte. Er zullen in dergelijke gevallen passende maatregelen worden genomen om te waarborgen dat ook dan jouw persoonsgegevens goed worden beschermd.

 

Bewaren persoonsgegevens
Het uitgangspunt is dat Atelier Soed Idee persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard.

 

Ten aanzien van contactformulieren en e-mails zal frequent worden beoordeeld of deze, in het kader van persoonsgegevens niet langer en niet meer dan noodzakelijk bewaren, al dan niet kunnen worden verwijderd.

 

Het IP-adres, het besturingssysteem en gebruikte internetbrowser ter beveiliging van de website, zal worden bewaard zolang dit nodig is voor deze beveiliging. Daarnaast verwijzen wij u naar Cookies, of vergelijkbare technieken, die Atelier Soed Idee.

 

Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief zullen jouw persoonsgegevens die hieraan gerelateerd zijn uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. Je zult per direct geen nieuwsbrieven meer ontvangen. Indien je klant of leverancier bent/ was kunnen er andere verplichtingen zijn om (een gedeelte van) de persoonsgegevens te bewaren.

 

Wij bewaren jouw gegevens zolang je klant of leverancier van ons bent. Dit betekent dat Atelier Soed Idee jouw account bewaart totdat je aangeeft dat je niet langer van het account gebruik wenst te maken.

 

Atelier Soed Idee is vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Atelier Soed Idee zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en emails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Hieronder vallen, onder andere, geaccordeerde offertes, orders, facturen en e-mails.

 

Als er een overeenkomst wordt gesloten met leveranciers worden deze bedrijfsnaam, adres en contactgegevens en naam, telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon bewaard voor zo lang de overeenkomst standhoudt, rekening houdend met de fiscale bewaarplicht. Deze is ook van toepassing op gegevens die in de factuur vermeld staan, zoals naam, adres, bankrekeningnummer, tenaamstelling, KvK-nummer en BTW-nummer.

 

Laatste wijziging december 2021.