Categorieën

Privacy statement
De website is eigendom van en wordt beheerd door CCV Shop. Atelier Soed Idee respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens/Algemene verordening gegevensbescherming wordt behandeld. Je hebt het recht te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren, aan te vullen, af te schermen, te verwijderen of over te dragen aan een andere partij. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kun je doen door een email te zenden aan info@soedidee.nl.

Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Atelier Soed Idee draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking. Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via  info@soedidee.nl.

Bij het bezoeken van de website wordt het gebruikte IP adres, het besturingssysteem en gebruikte internetbrowser verstrekt. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt die je actief aan AtelierSoed Idee verstrekt.
 
Atelier Soed Idee gebruikt jouw gegevens voor de volgende doeleinden:
  • Het bestellen en leveren van jouw producten. Het gaat dan om jouw naam, adresgegevens, email, telefoonnummer en betaalgegevens. De NAW gegevens worden ook aan de betreffende leverancier verstrekt om ervoor te zorgen dat het product bij het door jouw opgegeven adres aan komt. Ook zullen deze gegevens bekend zijn bij de bedrijven die de desbetreffende betaalmethodes aanbieden.
  • Bij het bestellen van het product kunnen ingevulde gegevens in een account worden opgeslagen. Aan dit account is een puntensysteem gekoppeld. Je kunt ook een bestelling plaatsen zonder dat gegevens in een account worden opgeslagen.
  • Ook zullen de gegevens worden gebruikt om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het gaat dan om service, herroeping, garantie en de afwikkeling van een klacht.
  • Het verzenden van nieuwsbrieven bij aanmelding met naam en emailadres hiervoor.
  • Bij een actie of prijsvraag zal je jouw naam en adresgegevens, email en telefoonnummer achter moeten laten. Zo kan Atelier Soed Idee contact met je opnemen.
  • Het verbeteren van de website en dienstverlening van Atelier Soed Idee.
  • Het eventueel verstrekken van naam, adres en betaalgegevens aan derden voor de boekhouding.
  • Bij achteraf betalen kan jouw kredietwaardigheid worden getoetst. Dit kan worden uitgevoerd door een externe partij. Wij zullen de benodigde gegevens hiervoor aan deze partij verstrekken.
Je dient je er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en email en betaalgegevens kunnen wij niet met jou in contact treden, en de bestelling kunnen voltooien. 
Ben je klant dan kan het zijn dat ook jij een nieuwsbrief zal ontvangen met nieuwe producten/ aanbiedingen, zonder dat je je hiervoor expliciet heeft opgegeven. Dit zal in het kader van direct marketing gerechtvaardigd zijn. Onderaan iedere nieuwsbrief tref je een hyperlink waarmee je je eenvoudig kunt uitschrijven voor ontvangst van de nieuwsbrief.

Tevens zullen wij klantgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan Atelier Soed Idee een verzoek doet voor een fraude onderzoek. 
Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal Soed Idee hieraan meewerken.


Delen van persoonsgegevens
Jouw persoonsgegevens worden door meerdere partijen ontvangen. Tussen Atelier Soed Idee en deze partijen wordt een overeenkomst gesloten om afspraken te maken hoe om te gaan met jouw persoonsgegevens. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd en er zal door Atelier Soed Idee worden toegezien op de naleving daarvan. Atelier Soed Idee werkt met de volgende partijen samen:
Gmail
Wij gebruiken Gmail als partij om een email aan jou te verzenden, zodat wij in contact met jou kunnen komen. Deze partij bevindt zich buiten de Europese Unie. De beveiliging van deze gegevens wordt gewaarborgd door het privacy shield. Dit is een overeenkomst tussen Amerika en Europa waarin regels zijn vastgelegd over uitwisseling en beveiliging van persoonsgegevens.

Your mailing list provider
YMLP gebruiken wij enkel voor het verzenden van een nieuwsbrief.

CCV
CCV is de partij die voor Atelier Soed Idee een webshop oplossing inclusief hosting en support biedt. Ook betaling op de webshop wordt via deze partij geregeld.

PostNL
Mocht je een bestelling in de webshop hebben geplaatst dan zal deze door PostNL worden bezorgd middels een standaardlevering.

Bewaren persoonsgegevens
Het uitgangspunt is dat Atelier Soed Idee persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaart.
Echter is Atelier Soed Idee vanuit wetgeving verplicht om bepaalde (persoons)gegevens te bewaren. Zo bestaat er een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens van Atelier Soed Idee zoals een grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en emails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering.
Aanmelden Nieuwsbrief