Categorieën

1. De consument heeft het recht haar product tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te annuleren. Bij deze algemene voorwaarden zal aan de consument een modelformulier ter beschikking worden gesteld. De consument kan het modelformulier per post of email terugzenden aan Atelier Soed Idee. De consument ontvangt een ontvangstbevestiging van de herroeping.

2. Indien het om een dienst gaat dan gaat de termijn niet na ontvangst van het product in maar op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3. De consument heeft na herroeping/annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen.

4. De consument krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, behoeft Atelier Soed Idee de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

5. De kosten voor retour van het bezorgadres naar de webwinkel zijn voor rekening van de consument.

6. De consument gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

7. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Atelier Soed Idee geretourneerd worden.

8. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

9. Atelier Soed Idee zal producten vervaardigd conform instructies van de consument, hiermee doelend op maatwerk, uitsluiten van het herroepingsrecht. Stoffen die in verschillende standaardmaten te verkrijgen zijn vallen niet onder de uitsluiting. Het gaat om maatwerk afwijkend van de standaard.

10. Diensten die worden verricht op een bepaalde datum of in een bepaalde periode, zoals workshops worden ook uitgesloten van het herroepingsrecht.
Aanmelden Nieuwsbrief