Account

Je bent momenteel nog niet ingelogd.

Inloggen
Openingstijden
  • Met liefde verpakt
  • Snelle verzending in de rode envelop
  • Service with a smile
  • Klassiek & Landelijk Borduren

Retourneren en uitsluiting

Retourneren en uitsluiting

1. De consument heeft het recht haar product tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te annuleren. Op digitale producten van Atelier Soed Idee geldt geen recht van retour. Annuleren van reeds uitgevoerde en geleverde digitale bestelling is om deze reden niet mogelijk.

Bij deze algemene voorwaarden zal aan de consument een modelformulier ter beschikking worden gesteld. De consument kan het modelformulier per post of email terugzenden aan Atelier Soed Idee. De consument ontvangt een ontvangstbevestiging van de herroeping.

2. Indien het om een dienst gaat dan gaat de termijn niet na ontvangst van het product in maar op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

3. De bedenktijd gaat in als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld op: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen.

4. De bedenktijd gaat in als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen op: de dag waarop de consument. de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

5. De bedenktijd gaat in bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode op: de dag waarop de consument het eerste product heeft ontvangen.

6. De consument heeft na herroeping/annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen of te overhandigen aan Atelier Soed Idee.

7.Indien de consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van het niet zorgvuldig omgaan met het product.

8. De consument krijgt het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen gecrediteerd. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, behoeft Atelier Soed Idee de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Als het gaat om gedeeltelijke retournering dan ontvangt de consument het orderbedrag dat ziet op de producten of diensten die zijn herroepen.  De verzendkosten worden dan niet gecrediteerd.

9. Atelier Soed Idee mag wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

10. De kosten voor retour van het bezorgadres naar de webwinkel zijn voor rekening van de consument.

11. De consument gaat zorgvuldig om met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

12. Indien de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Atelier Soed Idee geretourneerd worden.

13. Als de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

14. Atelier Soed Idee zal producten vervaardigd conform instructies van de consument, hiermee doelend op maatwerk, uitsluiten van het herroepingsrecht. Stoffen die in verschillende standaardmaten te verkrijgen zijn vallen niet onder de uitsluiting. Het gaat om maatwerk afwijkend van de standaard.

15. Diensten die te maken hebben met vrijetijdsbesteding en worden verricht op een bepaalde datum of in een bepaalde periode, zoals workshops worden ook uitgesloten van het herroepingsrecht.